Velkommen til årets nasjonale fagdag om prostatakreft

Hans-Fredrik Donjem, Styreleder i prostatakreftforeningen

Den Nasjonale Prostatakreftdagen gjennomføres for niende gang 4. mars 2020.

Arrangementet er et faglig nasjonalt samlingspunkt for alle som jobber med prostatakreft. Fagrådet er sentralt i planleggingen av møtet.

Vi ønsker i 2020 å spisse den medisinskfaglige profilen ytterligere med å dele inn arrangementet i to deler. Del 1: medisinskfaglig og del 2: for pasienter, pårørende, øvrig helsepersonell og andre interesserte.

Ingen deltakeravgift. Påmeldingsfristen er 21. februar 2020.