09:00-12:00

See more

Åpning

Ved styreleder Hans-Fredrik Donjem, Prostatakreftforeningen

See more

Introduksjon

Ved møteleder Erik Aasheim

PSA Screening; «Why EAU calls for action»

Ved Prof. and Adjunct Secretary General Hendrik Van Poppel, European Association of Urology

«Hvorfor vi ikke sier ja til PSA Screening i Norge»

Ved professor og avdelingssjef Christian Beisland, Haukeland Universitetssykehus

Hva bakgrunn for MR prostata og visjoner for videre utvikling?

Ved radiolog Wolfgang Picker, Aleris

Transperineale vs Transrektale biopsier – veien videre

Ved urolog Espen Kvan, Aleris

Sexologi fra et med faglig ståsted – algoritmer ved behandling

Ved sexolog Randi Gjessing, Akershus Universitetssykehus

Testosteron substitusjon etter behandling for prostatakreft: Hvem, når og hvordan?

Ved urolog Espen Kvan, Aleris

Visjoner for videre onkologisk behandling med bakgrunn i den siste utviklingen av kreftlegemidler for prostatakreftpasienter

Ved overlege og onkolog Daniel Heinrich, Akershus Universitetssykehus

12:00

Lunsj

13:00-14:45

Aspekter på livskvalitet hos pasienter med prostatakreft: Har vi fokus?

Ved overlege og urolog Karol Axcrona, Akershus Universitetssykehus

Politisk debatt

Med leder av Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem, medlem i Helse- og omsorgskomiteen Tuva Moflag (AP), medlem av Helse- og sosialutvalget i bystyret James Stove Lorentzen (H) og leder av Oslo kommunes helse- og sosialkomité Aina Stenersen (FrP)

Sofaprat om mannens helse, samliv og seksualitet

Ved Haakon Aars, lege og spesialist i klinisk sexologi

Oppsummering

Ved styreleder Hans-Fredrik Donjem, Prostatakreftforeningen

Enkelte endringer i programmet vil kunne forekomme.