Den Nasjonale Prostatakreftdagen ble for første gang arrangert i mars 2012. Arrangementet er en nasjonal fagdag for spesialister, helsepersonell og øvrig beslutningstagere som jobber med prostatakreft. Vi ønsker med arrangementet å adressere de viktigste spørsmålene innen utredning og behandling av prostatakreft.

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en pasientforening som jobber tett med landets ledende eskperter innen prostatakreft og er arrangør av dagen.
Det er fagrådet i Prostatakreftforeningen som har stått for planleggingen av dagen sammen med foreningens ledelse.

Har du spørsmål til arrangementet kan dette stiles til sekretariatsleder Andreas Hole på tlf. 22 53 55 35 eller e-post: post: post@prostatakreft.no