Påmeldingsfristen er 6. mars 2019

Velkommen til årets nasjonale fagdag om prostatakreft

Hans-Fredrik Donjem, Styreleder i prostatakreftforeningen

Den Nasjonale Prostatakreftdagen gjennomføres for niende gang 4. mars 2020.

Arrangementet er et faglig nasjonalt samlingspunkt for alle som jobber med prostatakreft. Fagrådet er sentralt i planleggingen av møtet.

Vi ønsker i 2020 å spisse den medisinskfaglige profilen ytterligere med å dele inn arrangementet i to deler. Del 1: medisinskfaglig og del 2: for pasienter, pårørende, øvrig helsepersonell og andre interesserte.

Ingen deltakeravgift. Påmeldingsfristen er 21. februar 2020.

Arrangeres på Ullern videregående skole

Ullern videregående skole er en videregående skole i bydel Ullern i Oslo. Skolen ble etablert i 1898 som Bestum middelskole. Skolen tok i bruk lokaler i Ullernchauseen i 1931. Dette bygget ble revet i 2012 mens skolen var i midlertidige lokaler i Vika. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er i samme bygg som Ullern vgs, som igjen ligger rett ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Ullern VGS

Erik Aasheim

Møteleder

Erik Aasheim har bred erfaring som journalist, programleder, korrespondent, forfatter og møteleder. Han er blant annet tidligere programleder for Dagsnytt 18 og korrespondent i Paris. Erik har vært kommunikasjonsrådgiver for to klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT Foundation og Gunhild Stordalen. Han har også skrevet biografier om Eva Joly og Jonas Gahr Støre. I dag driver han innholdsbyrået Primus Productions.

noen av Dagens

foredragsholdere

Dr Hendrik Van Poppel

Adjunct Secretary General of the EAU

Christian Beisland

Professor og avdelingssjef, Haukeland Universitetssykehus

Espen Kvan

Overlege og onkolog, Aleris

Daniel Heinrich

Overlege og onkolog, Akershus Universitetssykehus

Randi Gjessing

Sexolog, Akershus Universitetssykehus

Wolfgang Picker

Radiolog, Aleris

Karol Axcrona

Overlege og urolog, Akershus Universitetssykehus

Haakon Aars

Lege og spesialist i klinisk sexologi

Hans-Fredrik Donjem

Styreleder i Prostatakreftforeningen

Rammeprogram for Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2019

Del 1 – Utredning og Screening
10:00 – 12:15
Lunsj
12:15
Del 2 – Kvalitet og behandling
13:15 – 14:25
Del 3 – Rehabilitering
14:40 – 15:55

Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2020 gjennomføres med økonomisk støtte fra:

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfristen er 21. februar 2020

Meld deg på her