Digital thinkers conf.

The future
& Tech Expo

Velkommen til årets nasjonale fagdag om prostatakreft

Hans-Fredrik Donjem, Styreleder i prostatakreftforeningen

Den Nasjonale Prostatakreftdagen gjennomføres for niende gang 4. mars 2020.

Arrangementet er et faglig nasjonalt samlingspunkt for alle som jobber med prostatakreft. Fagrådet er sentralt i planleggingen av møtet.

Vi ønsker i 2020 å spisse den medisinskfaglige profilen ytterligere med å dele inn arrangementet i to deler. Del 1: medisinskfaglig og del 2: for pasienter, pårørende, øvrig helsepersonell og andre interesserte.

Ingen deltakeravgift. Påmeldingsfristen er 21. februar 2020.

Arrangeres på Ullern videregående skole

Ullern videregående skole er en videregående skole i bydel Ullern i Oslo. Skolen ble etablert i 1898 som Bestum middelskole. Skolen tok i bruk lokaler i Ullernchauseen i 1931. Dette bygget ble revet i 2012 mens skolen var i midlertidige lokaler i Vika. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er i samme bygg som Ullern vgs, som igjen ligger rett ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Ullern VGS
En møteplass for spesialister, helsepersonell og øvrige beslutningstakere som jobber med prostatakreft

Her finner du dagens bidragsytere

bidragsytere

Already a digital thinker?
then become a friend.

Feature
Sponsors.

09:00-12:00

See more

Åpning

Ved styreleder Hans-Fredrik Donjem, Prostatakreftforeningen

See more

Introduksjon

Ved møteleder Erik Aasheim

PSA Screening; «Why EAU calls for action»

Ved Prof. and Adjunct Secretary General Hendrik Van Poppel, European Association of Urology

«Hvorfor vi ikke sier ja til PSA Screening i Norge»

Ved professor og avdelingssjef Christian Beisland, Haukeland Universitetssykehus

Hva bakgrunn for MR prostata og visjoner for videre utvikling?

Ved radiolog Wolfgang Picker, Aleris

Transperineale vs Transrektale biopsier – veien videre

Ved urolog Espen Kvan, Aleris

Sexologi fra et med faglig ståsted – algoritmer ved behandling

Ved sexolog Randi Gjessing, Akershus Universitetssykehus

Testosteron substitusjon etter behandling for prostatakreft: Hvem, når og hvordan?

Ved urolog Espen Kvan, Aleris

Visjoner for videre onkologisk behandling med bakgrunn i den siste utviklingen av kreftlegemidler for prostatakreftpasienter

Ved overlege og onkolog Daniel Heinrich, Akershus Universitetssykehus

12:00

Lunsj

13:00-14:45

Aspekter på livskvalitet hos pasienter med prostatakreft: Har vi fokus?

Ved overlege og urolog Karol Axcrona, Akershus Universitetssykehus

Politisk debatt

Med leder av Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem, medlem i Helse- og omsorgskomiteen Tuva Moflag (AP), medlem av Helse- og sosialutvalget i bystyret James Stove Lorentzen (H) og leder av Oslo kommunes helse- og sosialkomité Aina Stenersen (FrP)

Sofaprat om mannens helse, samliv og seksualitet

Ved Haakon Aars, lege og spesialist i klinisk sexologi

Oppsummering

Ved styreleder Hans-Fredrik Donjem, Prostatakreftforeningen

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfristen er 21. februar 2020

Meld deg på her