Erik Aasheim

Møteleder

Erik Aasheim er en norsk kommunikasjonsdirektør og forfatter. Han var tidligere radio- og fjernsynsjournalist tilknyttet NRK. Han har jobbet som journalist siden 1985. Han arbeidet først i aviser, blant annet syv år i Dagbladet.

noen av Dagens

foredragsholdere

Jonas Hugosson

Urolog og professor, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Sverige

Jan Oldenburg

Overlege, Ahus

Svein Reidar Kjosavik

Overlege, Stavanger universitetssykehus

Ola Christiansen

Urolog og overlege, Sykehuset Innlandet

Andreas Stensvold

Klinikksjef, Sykehuset Østfold

Alv A. Dahl

Lege og psykiater, Oslo universitetssykehus

Frode Skanke

Lege og medisinskfaglig ansvarlig, LHL-klinikken Røros

Randi Gjessing

Sexolog, Ahus

Tore Borg

Sexolog, Oslo universitetssykehus