Velkommen tilbake i 2022

Den nasjonale
prostatakreftdagen

– en møteplass for spesialister, helsepersonell og øvrige beslutningstakere som jobber med prostatakreft

Den Nasjonale Prostatakreftdagen ble gjennomført 11. november 2021

Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2021 gjennomføres med økonomisk støtte fra: