Torsdag 3. november 2022

Den nasjonale
prostatakreftdagen

– en møteplass for spesialister, helsepersonell og øvrige beslutningstakere som jobber med prostatakreft

Prostatakreftdagen

Velkommen til årets nasjonale fagdag om prostatakreft

Sted: Gimle Kino, Oslo

Den Nasjonale Prostatakreftdagen gjennomføres for ellevte gang torsdag 3. november 2022. Arrangementet er en nasjonal og faglig møteplass for alle som jobber med prostatakreft.

Prostatakreftforeningens fagråd er sentralt i planleggingen av denne dagen. Vi har de senere årene spisset den faglige profilen og vi vil også i år ha fokus på den fagmedisinske tematikken rettet mot det medisinske miljøet.  

Ingen deltakeravgift. Påmeldingsfristen er 31. oktober 2022.

Møteleder

Sølve Stang

Sølve Stang er en norsk journalist og filmprodusent. Han er særlig kjent som medarbeider i NRK Fjernsynets daglige nyhetssending Dagsrevyen siden 1990. Han var vaktsjef i NRK TV-sporten fra 2003-2004 og programleder for Dagsrevyens morgen- og dagsendinger fra 2004-2007. Stang driver til daglig Stang Media AS.

Årets

foredragsholdere

Daniel Ask

Styreleder, Prostatakreft-foreningen

Karol Axcrona

Overlege og urolog, Akershus Universitetssykehus

Ken Herrmann

Prof Dr., Clinic for Nuclear Medicine, University Hospital Essen

Torgrim Tandstad

Onkolog og assisterende professor, St. Olavs hospital

Wolfgang Picker

Radiolog, Evidia

Kirsti Aas

Urolog, Oslo universitetssykehus

Andreas Julius Tulipan

Overlege, Oslo universitetssykehus

Program

08:00Kaffe og registrering

Del 1 - Tidlig oppdagelse av prostatakreft - Organisert testing/screening

09:00Velkommen ved styreleder Daniel Ask, Prostatakreftforeningen
09:05Introduksjon ved møteleder Sølve Stang
09:10Testing for prostatakreft? - screening? - Quo vadis? ved overlege Karol Axcrona, Akershus universitetssykehus
09:30Diskusjon om veien videre? Paneldeltakere: Overlege Karol Axcrona, Ahus, klinikksjef Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold, divisjonsdirektør Johan Georg Torgersen, Helsedirektoratet, Olav Alexander Opdalshei, assisterende generalsekratær, Kreftforeningen og styreleder Daniel Ask, Prostatakreftforeningen
09:50Kaffepause

Del 2 - PSMA – PET/CT

10:00PSMA PET/ CT and Theranostics - the role of these for the future ved Prof Dr. Ken Herrmann, University Hospital Essen, Tyskland
10:30Rollen til PSMA i et norsk perspektiv ved overlege Andreas Tulipan, Oslo universitetssykehus
10:50PSMA PET/CT - Et klinisk ståsted ved Torgrim Tandstad, onkolog og assisterende professor, St. Olavs hospital

Del 3 - KVALITET I UTREDNING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

11:00Kaffepause
11:10Introduksjon ved styreleder Daniel Ask, Prostatakreftforeningen
11:20Prostatadiagnostikk - viktige kvalitetsparameter ved radiolog Wolfgang Picker, Evidia
11:40Kvalitet i kirurgi – erfaringer ved urolog Kirsti Aas, Oslo universitetssykehus
12:00Kvalitet i behandling fra et onkologisk ståsted ved Torgrim Tandstad, onkolog og assisterende professor, St. Olavs hospital
12:20Faglig diskusjon ved styreleder Daniel Ask, radiolog Wolfgang Picker, urolog Kirsti Aas og onkolog Torgrim Tandstad

AVSLUTNING

12:30Politisk diskusjon ved stortingsrepresentant Even A. Røed, Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe, Høyre og stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold, Senterpartiet
12:50Oppsummering ved styreleder Daniel Ask, Prostatakreftforeningen

Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2022 gjennomføres med økonomisk støtte fra: