Den Nasjonale Prostatakreftdagen ble gjennomført 2. mars 2023

Takk for alle som deltok på årets fagdag. Vi vil publisere opptak av foredragene på vår YouTube-kanal.

Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2023 gjennomføres med økonomisk støtte fra: