Møteleder Aslak Bonde

Norsk analytiker, journalist og tidligere politiker


Aslak Bonde har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 11 år. Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef. Siden 1. februar 2002 har han arbeidet som frittstående analytiker, og utviklet nettstedet www.politiskanalyse.no.

Årets foredragsholdere og bidragsytere

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel
Generalsektretær i Kreftforeningen

Hans-Fredrik Donjem
Styreleder i Prostatakreftforeningen

Jack A. Schalken
Professor og onkolog ved Radboud University Nijmegen, Nederland

Henrik Grönberg
Prof, Karolinska Institutet, Sverige

Jan-Erik Damber
Seniorprofessor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige

Anders Bjartell
Professor og urolog ved Urologisk cancerforskning, Lunds Universitet, Sverige

Markus Graefen
Professor ved Martini-Klinik Hamburg, Tyskland

Rolf I. Skotheim
Dr. philos, Oslo universitetssykehus

Sten Nilsson
Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Sverige

Ulrika Axcrona
Patolog og overlege, Oslo universitetssykehus

Ingrid Jenny Guldvik
Coordinator, The Norwegian Prostate Cancer Biomarker Consortium

Haakon Aars
Sexolog og psykiater

Randi Gjessing
Sexolog og sykepleier, Akershus Universitetssykehus

Andreas Stensvold
Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Karol Axcrona
Urolog og avdelingsleder, Akershus universitetssykehus